1305  
 
 

   Zakład nasz z siedzibą w Pile przy ul. Przemysłowej 31 jest spółką jawną powstałą ze spółki cywilnej zarejestrowanej rozpoczęciem działalności od dnia 1 kwietnia 1989 roku w Urzędzie Miejskim w Pile.
   Zakład w okresie swej działalności wykonywał i wykonuje roboty instalacyjno-inżynieryjne:
- sieci wodociągowe - magistrale, w tym PE;
- kanalizacje deszczowe - kolektory;
- kanalizacje sanitarne - kolektory;
- sieci gazowe;
- magistrale ciepłownicze z rur preizolowanych;
- odwodnienia wgłębne - posiadając sprzęt na każdy współczynnik K;
- oczyszczalnia ścieków, przepompownie, piaskowniki, separatory;
- ścianki szczelne GZ-4;
- przeciski.

   Specjalizujemy się w prefabrykowanych zbiornikach żelbetowych z przezna-czeniem dla ujęć i stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków i przepompowni.
   Zabezpieczamy pełne wykonawstwo robót elektrycznych do 15kV.